Volejte  596 499 111
Oznámení

od 01.01.2020 došlo ke změně firmy provádějící havarijní opravy pro voda-topení- plyn.
Původní firma VAPES CE, s.r.o. byla na základě výběrového řízení nahrazena firmou Byt a Dům služby s.r.o.

V případě havárie se telefonicky obracejte na tyto telefonní čísla:
Voda, topení, elektro :725 358 011, 725 367 212
Plyn: 725 362 004, 725 367 212

Oznámení

od 01.01.2020 došlo ke změně dodavatele elektrické energie pro společné prostory.
Původní dodavatel Bohemia Energy byl na základě výběrového řízení, kde srovnávacím
kritériem byla nejnižší cena, nahrazen dodavatelem Moravské naftové doly (MND).

Informace

Informace a výzva volební komise k navržení kandidátů na předsedu představenstva.

Blžší informace zde.

Příloha zde.

Oznámení

V souvislosti se lživými útoky na naše družstvo, bylo dne 24.10.2019 podáno konkrétní trestní oznámení na jeho šiřitele!

SBD Havířov vyvrací neopodstatněné fámy a dezinformace!
Informace ze shromáždění delegátu 9.9.2019

Ke stažení zde.

Informace z mimořádného zasedání představenstva družstva ze dne 10.9.2019
Ke stažení zde.
ERÚ vydává Desatero obrany před „šmejdy“ v energetice

Deset základních rad, jak se bránit proti tzv. šmejdům v energetice, zveřejnil Energetický regulační úřad. Reaguje tím na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli.

Sdělení ohledně zahájení přechodu na vysílání DVB-T2

 Blížší informace zde

 

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2018 10 033 bytů přičemž 2 855 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2018 9 249 členů družstva.

 

Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov - Nabízí

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.