Volejte  596 499 111
Vyúčtování záloh na služby za rok 2017


Upozornění Hramonogram
Oznámení

Oznamujeme tímto, že od 1.4. 2018 do 30.6. 2018 bude provádět havarijní službu firma VAPES CE s.r.o.
Nové kontakty, na které se můžete obracet v období od 1.4.2018 do 30.6.2018:

Havarijní služba běžné údržby          607 119 046
Havarijní služba voda topení plyn    732 315 011
Havarijní služba elektro                     775 565 534

Sdělení - Hnutí Havířovský Družstevník

Na základě zápisu z prvního shromáždění delegátů Hnutí Havířovský Družstevník, které se konalo 15.3.2018, zapsalo ministerstvo vnitra zvolené orgány hnutí do rejstříku politických stran a hnutí.

O dalším postupu vás budeme informovat.

Předsednictvo hnutí

Žádost

Všem výborům samospráv, společným výborů, výborům společenství jednotek.


Žádost.pdf

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2017 10 043 bytů přičemž 2 747 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2017 9 432 členů družstva.

 

Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov - Nabízí

 Kanceláře
Rušná
Havířov - Podlesí

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu na...

cena: 850,- Kč/m²/rok

Družstevní 3+1
Okrajová
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 780.000,- Kč

Družstevní 3+1
Národní třída
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 790.000,- Kč

Družstevní 3+1
17. listopadu
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 870.000,- Kč

Družstevní 3+1
Želivského
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1, 62,94...

cena: 800.000,- Kč

Družstevní 2+1
Karvinská
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 2+1, 44,08...

cena: 530.000,- Kč

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.