Volejte  596 499 111
Sdělení

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude dne 7. 6. 2017 správní budova včetně pokladny a podatelny SBD Havířov pro veřejnost uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Sdělení

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude dne 29. 5. 2017 a 7. 6. 2017  OBS č. 4 uzavřena.

V případě nutnosti nebo havárie volejte na telefonní čísla:

725 882 113

725 882 107

Děkujeme za pochopení.

Sdělení

Z důvodu přerušení dodávky elektřiny bude dne 17. 5. 2017 a 26. 5. 2017  OBS č. 3 uzavřena.

V případě nutnosti nebo havárie volejte na telefonní čísla:

725 882 106

725 882 111

Děkujeme za pochopení.

Sdělení

Sdělujeme Vám tímto, že s platností od 1. 1. 2017 byl jmenován do funkce technického náměstka pan Aleš Burgert.

Sdělení

V souladu s platnými Stanovami Stavebního bytového družstva byl představenstvem družstva k zastupování družstva v rozsahu veškerých kompetencí předsedy představenstva, jak jsou určeny ve stanovách a organizačních normách družstva, zejména pak při právních jednáních a organizaci a řízení jednání představenstva zmocněn stávající místopředseda představenstva Ing. Miroslav Trefil. Vzhledem k tomu, že tímto zmocněním je zajištěn plynulý chod družstva, včetně organizace práce představenstva i zastupování a jednání SBD Havířov  navenek, je dostačující, aby zvolení nového předsedy představenstva proběhlo až v termínu plánovaných řádných voleb do statutárních orgánů SBD Havířov, tedy na podzim roku 2017

Žádost

Všem výborům samospráv, společným výborů, výborům společenství jednotek.


Žádost.pdf

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2016 10 043 bytů přičemž 2 636 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2016 9 605 členů družstva.

 

Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov - Nabízí

Družstevní 3+1
Ostrovského
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 930.000,- Kč

 Kanceláře
Dělnická
Havířov - Město

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu...

cena: 1.700,- Kč/m²/rok

Družstevní 3+1
Mládí
Havířov - Šumbark

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 880.000,- Kč

 Dílny
Hornosušská
Havířov - Prostřední Suchá

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu...

cena: 800,-Kč/m²/rok

Družstevní Garsoniera
Letní
Havířov - Šumbark

Nabízíme k prodeji družstevní garsoniéru o vel....

cena: 210.000,- Kč

V osobním vlast. 2+1
Karolíny Světlé
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji byt v osobním...

cena: 900.000,- Kč

V osobním vlast. 3+1
Karvinská
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji byt v osobním...

cena: 950.000,- Kč

Družstevní 1+1
Vardasova
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 1+1,...

cena: 450.000,- Kč