Volejte  596 499 111
U P O Z O R N Ě N Í

Reklamační období trvá po dobu 30 dnů od převzetí vyúčtování dodávky tepla, ohřevu TV, vodného a stočného a vody k ohřevu za rok 2015 u SBD Havířov. Reklamaci lze uplatnit písemně na adresu Stavebního bytového družstva Havířov, Hornosušská 1041/2, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá (prostřednictvím České pošty, osobně na podatelně správní budovy družstva nebo prostřednictvím obvodních bytových správ) nebo elektronicky (info@sbdhavirov.cz) do 30 dnů od obdržení vyúčtování, nejpozději však do 31. 5. 2016.

Žádost

Všem výborům samospráv, společným výborů, výborům společenství jednotek.


Žádost.pdf

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2015 10 044 bytů přičemž 2 547 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2015 9 683 členů družstva.

 

Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov - Nabízí

Družstevní 3+1
Dlouhá třída
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1, 63,03...

cena: 730.000 Kč

V osobním vlast. 3+1
Kosmonautů
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji byt v osobním vlastnictví...

cena: 630.000,- Kč

Družstevní 1+kk
Šrámkova
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 1+0,...

cena: 300.000,- Kč

Družstevní 3+1
Šípková
Havířov - Šumbark

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1 s...

cena: 350.000,- Kč

Družstevní 2+1
Žákovská
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 2+1, 53,45...

cena: 690.000,- Kč

 Kanceláře
Dlouhá třída
Havířov - Město

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor v objektu na...

cena: 1600,- Kč/m²/rok

Družstevní 3+1
K. Světlé
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 1.400.000,- Kč

Družstevní 3+1
Marušky Kudeříkové
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 830.000,- Kč