Volejte  596 499 111

Obvodová komise

1)      Členové obvodové komise jsou orgány družstva. Jsou jmenovány představenstvem, a to na návrh představenstva, obvodové komise, nebo samosprávy.
 
2)      Úkolem obvodových komisí je koordinovat činnost samospráv v příslušném obvodě a zajišťovat styk představenstva s výbory samospráv a plnit další úkoly jim vyhrazené představenstvem.
 

 

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.