Volejte  596 499 111

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 44 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-44 |
Informace

TV Polar - Družstevníci se bojí, že přijdou o své byty. SBD Havířov fámy vyvrací

Několik problémů najednou řeší v současné době jedno z největších bytových družstev v republice a největší v Havířově. Auditoři odhalili pochybení v hospodaření, které vyústilo v odvolání předsedy družstva. Družstevníci teď žijí v nejistotě, zda nemohou přijít o své byty.

| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 10. 2019 | 1258 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Vymáhání dlužných pohledávek

V loňském prosincovém vydání našeho Havířovského družstevníku jste si měli možnost přečíst článek o seminářích k dlužným pohledávkám, které se konaly na přelomu září a října roku 2014. Jejich hlavním úkolem bylo seznámit zástupce výborů samospráv a společných výborů s novou koncepcí družstva při vymáhání pohledávek, která se ubírá dvěma hlavními směry. Tím prvním směrem je zainteresovat do boje s dlužníky výbory samospráv, společné výbory potažmo ostatní uživatele jednotek v domě a tím druhým směrem je zintenzivnit vymáhání dlužných pohledávek ze strany správy družstva.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 22. 09. 2015 | 1961 přečtení | Počet komentářů: 84 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Jak je to z hlediska současné legislativy s kamerovým systémem v bytových domech a garážích, který pořizuje záznam

Z legislativního hlediska je kamerový systém použitelný v případech, kdy jsou všechny ostatní formy zabezpečení objektu vyčerpány, nebo jsou-li nevhodné či nedostačující. Vždy je však nutné v nejvyšší možné míře zachovat soukromí osob a zvážit, je-li ochrana majetku, zdraví nebo života důležitější než narušení soukromí dotčených osob.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 22. 09. 2015 | 2081 přečtení | Počet komentářů: 80 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k novelizaci zákonů

Od 1.1.2016 nabývá účinnosti zákon č. 104/2015 Sb. (dále jen novela), kterým mění zákon č. 67/2013 Sb. (zákon o službách) a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 18. 06. 2015 | 2639 přečtení | Počet komentářů: 86 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Společné prostory v domě

Na tomto místě bychom se v krátkosti chtěli věnovat problematice soužití v bytovém domě, a to zejména v souvislosti s užíváním společných prostor takového domu, kterými jsou především vchody, chodby, schodiště, výtahy, prádelny, kočárkárny, kolárny a sušárny.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 07. 04. 2015 | 2452 přečtení | Počet komentářů: 46 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informační portál e-Domovník

Tento informační portál jsme zpřístupnili výborům samospráv, společným výborů a výborům společenství vlastníků jednotek v květnu loňského roku, kdy jsme také uskutečnili 5 jeho prezentací. Potěšil nás zájem našich funkcionářů o nový softwarový produkt, neboť prezentací se zúčastnilo 151 zástupců samospráv a společenství vlastníků jednotek.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 07. 04. 2015 | 2541 přečtení | Počet komentářů: 132 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Jak správně používat termoregulační ventily v bytech

Instalace termoregulačních ventilů (TRV) na otopných tělesech bytů je povinností dle zákona č. 406/2000Sb (o hospodaření energií) v platném znění. Hlavním účelem jejich instalace je snížení energetické náročnosti a tím nákladů na vytápění v obytných místnostech.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 17. 02. 2015 | 2984 přečtení | Počet komentářů: 92 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Právní sloupek - Pronájem družstevního bytu

Máte družstevní byt a chcete ho pronajmout? Jaké důležité náležitosti by měla obsahovat podnájemní smlouva?

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 11. 12. 2014 | 3511 přečtení | Počet komentářů: 54 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Činnost výboru členské samosprávy

Výbor samosprávy je výkonný orgán příslušné samosprávy, která mu zvolením vyslovila důvěru v zastupování samosprávy při řešení společných problémů a požadavků, které by měli poté přenést na kompetentní pracovníky družstva.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 11. 12. 2014 | 1732 přečtení | Počet komentářů: 46 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

A znovu nová splatnost nájemného

Ačkoliv jsme již v průběhu letošního roku mnohokrát na různých místech podali informaci k nové splatnosti nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen nájemného), stále zaznamenáváme spoustu dotazů, týkajících se zejména nutnosti zaplatit navíc jednu platbu nájemného a dotazy, týkající se plateb prostřednictvím SIPO a SPOROŽIRA, a proto ještě jednou zrekapitulujeme.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 11. 12. 2014 | 2578 přečtení | Počet komentářů: 120 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Štěnice opět v Evropě

Štěnice opět v Evropě

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 20. 10. 2014 | 6011 přečtení | Počet komentářů: 72 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Co je to energetický průkaz budovy

Od 1. ledna 2013 platí novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon č. 318/2012 Sb. Předpisem k tomuto zákonu je Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., která platí od 1. dubna 2013. Oba tyto předpisy přinášejí významnou změnu v povinnostech vlastníků budov.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 20. 10. 2014 | 2128 přečtení | Počet komentářů: 64 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Jak je to s bytovými vodoměry studené a teplé vody

Po vyúčtování nákladů a záloh za služby poskytované v souvislosti s užíváním objektu se množí dotazy na téma rozdílů v měření spotřeby bytových měřidel oproti spotřebě vody na fakturačním vodoměru. Převážná většina dotazů byla na téma, zdali je možné určit příčiny vzniku nesrovnalostí ve spotřebě a jak je možné, že bytová jednotka má vyúčtovanou jinou spotřebu m3 než odečtenou.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 02. 07. 2014 | 3015 přečtení | Počet komentářů: 40 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-44 |

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.