Volejte  596 499 111

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 58 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-58 |
Informace

TV Polar - Družstevníci se bojí, že přijdou o své byty. SBD Havířov fámy vyvrací

Několik problémů najednou řeší v současné době jedno z největších bytových družstev v republice a největší v Havířově. Auditoři odhalili pochybení v hospodaření, které vyústilo v odvolání předsedy družstva. Družstevníci teď žijí v nejistotě, zda nemohou přijít o své byty.

| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 10. 2019 | 772 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Vymáhání dlužných pohledávek

V loňském prosincovém vydání našeho Havířovského družstevníku jste si měli možnost přečíst článek o seminářích k dlužným pohledávkám, které se konaly na přelomu září a října roku 2014. Jejich hlavním úkolem bylo seznámit zástupce výborů samospráv a společných výborů s novou koncepcí družstva při vymáhání pohledávek, která se ubírá dvěma hlavními směry. Tím prvním směrem je zainteresovat do boje s dlužníky výbory samospráv, společné výbory potažmo ostatní uživatele jednotek v domě a tím druhým směrem je zintenzivnit vymáhání dlužných pohledávek ze strany správy družstva.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 22. 09. 2015 | 1882 přečtení | Počet komentářů: 82 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Jak je to z hlediska současné legislativy s kamerovým systémem v bytových domech a garážích, který pořizuje záznam

Z legislativního hlediska je kamerový systém použitelný v případech, kdy jsou všechny ostatní formy zabezpečení objektu vyčerpány, nebo jsou-li nevhodné či nedostačující. Vždy je však nutné v nejvyšší možné míře zachovat soukromí osob a zvážit, je-li ochrana majetku, zdraví nebo života důležitější než narušení soukromí dotčených osob.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 22. 09. 2015 | 2024 přečtení | Počet komentářů: 75 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k novelizaci zákonů

Od 1.1.2016 nabývá účinnosti zákon č. 104/2015 Sb. (dále jen novela), kterým mění zákon č. 67/2013 Sb. (zákon o službách) a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 18. 06. 2015 | 2552 přečtení | Počet komentářů: 79 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Přijetí za člena Stavebního bytového družstva Havířov

Podmínky přijetí za člena do našeho družstva ukládají Stanovy Stavebního bytového družstva Havířov, které byly schváleny Shromážděním delegátů dne 2. 12. 2013 a které vychází mimo jiné také ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který kromě jiného stanoví podmínky za přijetí člena obecně.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 18. 06. 2015 | 2321 přečtení | Počet komentářů: 69 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Společné prostory v domě

Na tomto místě bychom se v krátkosti chtěli věnovat problematice soužití v bytovém domě, a to zejména v souvislosti s užíváním společných prostor takového domu, kterými jsou především vchody, chodby, schodiště, výtahy, prádelny, kočárkárny, kolárny a sušárny.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 07. 04. 2015 | 2385 přečtení | Počet komentářů: 46 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informační portál e-Domovník

Tento informační portál jsme zpřístupnili výborům samospráv, společným výborů a výborům společenství vlastníků jednotek v květnu loňského roku, kdy jsme také uskutečnili 5 jeho prezentací. Potěšil nás zájem našich funkcionářů o nový softwarový produkt, neboť prezentací se zúčastnilo 151 zástupců samospráv a společenství vlastníků jednotek.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 07. 04. 2015 | 2469 přečtení | Počet komentářů: 118 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Jak správně používat termoregulační ventily v bytech

Instalace termoregulačních ventilů (TRV) na otopných tělesech bytů je povinností dle zákona č. 406/2000Sb (o hospodaření energií) v platném znění. Hlavním účelem jejich instalace je snížení energetické náročnosti a tím nákladů na vytápění v obytných místnostech.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 17. 02. 2015 | 2895 přečtení | Počet komentářů: 87 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Právní sloupek - Pronájem družstevního bytu

Máte družstevní byt a chcete ho pronajmout? Jaké důležité náležitosti by měla obsahovat podnájemní smlouva?

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 11. 12. 2014 | 3393 přečtení | Počet komentářů: 54 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Činnost výboru členské samosprávy

Výbor samosprávy je výkonný orgán příslušné samosprávy, která mu zvolením vyslovila důvěru v zastupování samosprávy při řešení společných problémů a požadavků, které by měli poté přenést na kompetentní pracovníky družstva.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 11. 12. 2014 | 1669 přečtení | Počet komentářů: 46 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

A znovu nová splatnost nájemného

Ačkoliv jsme již v průběhu letošního roku mnohokrát na různých místech podali informaci k nové splatnosti nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen nájemného), stále zaznamenáváme spoustu dotazů, týkajících se zejména nutnosti zaplatit navíc jednu platbu nájemného a dotazy, týkající se plateb prostřednictvím SIPO a SPOROŽIRA, a proto ještě jednou zrekapitulujeme.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 11. 12. 2014 | 2503 přečtení | Počet komentářů: 115 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Štěnice opět v Evropě

Štěnice opět v Evropě

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 20. 10. 2014 | 5900 přečtení | Počet komentářů: 67 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Neradi čekáte?

Nemáte rádi fronty v obchodech, na poštách, na úřadech? Neradi čekáte věčnost, než si klient před Vámi vyřídí vše potřebné? Máme pro Vás řešení.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 20. 10. 2014 | 1604 přečtení | Počet komentářů: 75 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Co je to energetický průkaz budovy

Od 1. ledna 2013 platí novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., která vyšla jako zákon č. 318/2012 Sb. Předpisem k tomuto zákonu je Vyhláška o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb., která platí od 1. dubna 2013. Oba tyto předpisy přinášejí významnou změnu v povinnostech vlastníků budov.

| Autor: Ivana Burgertová | Vydáno dne 20. 10. 2014 | 2063 přečtení | Počet komentářů: 60 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-58 |

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.