Volejte  596 499 111
Vyúčtování záloh na služby za rok 2017


Upozornění Hramonogram
Oznámení

Oznamujeme tímto, že od 1.4. 2018 do 30.6. 2018 bude provádět havarijní službu firma VAPES CE s.r.o.
Nové kontakty, na které se můžete obracet v období od 1.4.2018 do 30.6.2018:

Havarijní služba běžné údržby          607 119 046
Havarijní služba voda topení plyn    732 315 011
Havarijní služba elektro                     775 565 534

Sdělení

Dne 2.11.2017 byla Ministerstem vnitra provedena registrace našeho hnutí Havířovský družstevník. V současné době připravný výbor vytváří podmínky pro vlastní činnost našeho družstevního hnutí. Nadále vás budeme informovat.

Za přípravný výbor Pavel Šafrán

Žádost

Všem výborům samospráv, společným výborů, výborům společenství jednotek.


Žádost.pdf

Stavební bytové družstvo Havířov patří k největším bytovým družstvům v České republice. Jedná se o stabilizované družstvo s letitými zkušenostmi a kapacitou, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky domy, byty, nebytové prostory a rodinné domky, hospodařit s nimi, vykonávat správu svého a cizího majetku a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Předmětem činnosti družstva je zejména:

Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

  • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor
  • provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových a nebytových objektů
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
  • přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv

Činnost za účelem podnikání spočívající především v

  • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob
  • zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Stavební bytové družstvo Havířov spravovalo k 31. 12. 2016 10 043 bytů přičemž 2 636 bytů je ve vlastnictví jiných osob.

Stavební bytové družstvo Havířov čítalo ke dni 31. 12. 2016 9 605 členů družstva.

 

Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov - Nabízí

Družstevní 3+1
Národní třída
Havířov - Město

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 790.000,- Kč

Družstevní 3+1
17. listopadu
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 800.000,- Kč

Družstevní 2+kk
Jurije Gagarina
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 2+kk,...

cena: 660.000,- Kč

Družstevní 3+1
Kmochova
Havířov - Podlesí

Nabízíme k prodeji družstevní byt o velikosti 3+1,...

cena: 890.000,- Kč

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.