Volejte  596 499 111

Dne 15.3.2018 se konalo první shromáždění delegátu Hnutí Havířovský Družstevník. Delegáti zvolili předsednictvo kontrolní a rozhodčí komisi. O dalším postupu vás budeme informovat.

Dotazy a návrhy pište na: havirovsky.druzstevnik@email.cz

Předsednictvo hnutí

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.