Volejte  596 499 111

Dne 2.11.2017 byla Ministerstem vnitra provedena registrace našeho hnutí Havířovský družstevník. V současné době připravný výbor vytváří podmínky pro vlastní činnost našeho družstevního hnutí. Nadále vás budeme informovat.

Dotazy a návrhy pište na e-mail: havirovsky.drustevnik@email.cz

  Přípravný výbor  pro založení hnutí:
  p. Jaroslav Broda, Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, p. Jiří Hurych, p. Roman Kolodziej, p. Václav Lolek,
  p. Pavel Rotigel, p. Pavel Šafrán, pí. Jana Zamrazilová

Stavební bytové družstvo Havířov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Komplexní oprava panelového domu typu OP 1.11 ul. Nákupní 466/18, Havířov - Šumbark“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001900), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu na ulici Nákupní č. 466/18 v Havířově - Šumbarku, včetně zateplení střešní konstrukce a renovace lodžií.